מן העתונות

 

עו"ד דותן שגיא ייצג את הנתבעים (ורטיגו) כנגד תביעת הבנק. תביעת הבנק נגד הלקוח נדחתה. I

 

 

מן העתונות 2

 
 

 
 
 

עו"ד דותן שגיא ייצג את הנתבעים (ורטיגו) כנגד תביעת הבנק. תביעת הבנק נגד הלקוח נדחתה. II

 

 

מן העתונות 4